راهنمای دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو

در بیمه‌نامه بدنه اتومبیل تعهد بیمه‌گر (شرکت بیمه) جبران خسارت وارد به خود خودرو مورد بیمه است به این معنی که بطور مثال بیمه‌گر (شرکت بیمه) با بیمه کردن وسیله نقلیه تعهد می‌کند چنانچه به علت هر یک از حوادث مشمول بیمه‌نامه بدنه، اتومبیل بیمه شده سرقت و یا خسارتی در اثر حادثه و آتش‌سوزی وارد شود، خسارت وارده را جبران نماید.
بیمه‌ بدنه اتومبیل جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می‌افتد و بطور معمول در بیمه‌نامه‌های عادی شامل سه خطر اصلی (حادثه، آتش‌سوزی و سرقت) است.

راهنمای دریافت خسارت بیمه بدنه و لیست مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:
اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
– اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه.
– اصل و کپی کارت و سند خودرو.
– اصل کروکی.
– ارائه معرفینامه از شرکتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو

هموطن گرامی در صورتیکه کروکی تنظیمی از نوع غیر سازشی باشد، می‌بایست علاوه بر مدارک فوق، برگ بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری، و عند الزوم رای محاکم قضایی در مورد کروکی تنظیمی به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.


بدون گزارش مقامات انتظامی:
در صورت بروز حادثه و ایراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بیمه، یا عدم وجود مقصر شناخته شده در حادثه، بیمه‌گذار می‌تواند به  شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نماید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:
اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
– اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه.
– اصل و کپی کارت خودرو.


وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو:
در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، به شرط آنکه خودرو دارای پوشش سرقت در جای لوازم باشد، سریعا موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا کلانتری محل حادثه گزارش نموده و جهت دریافت خسارت به یکی از شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

– گزارش مقامات انتظامی.
– اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
– اصل و کپی کارت و سند خودرو.
– ارائه معرفینامه از شرکتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو


وقوع سرقت کلی خودرو:
بیمه‌گذار محترم، در صورت وقوع سرقت کلی خودرو، سریعا موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا کلانتری محل حادثه گزارش نموده و ظرف حداکثر ۴۸ ساعت، جهت تشکیل پرونده به یکی از شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:
– اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
– اصل و کپی کارت و سند خودرو