سئوالات متداول بیمه عمر

واژه مان به چه معناست ؟

مان در فرهنگ لغت به معنا های زیر آمده است :

  1. نماد نگهبانی و احترام بنیاد خانواده
  2. خانه و دودمان
  3. اسباب و اثاثیه خانه
  4. منش و اندیشه
  5. شادمان ، قهرمان
  6. حافظ بنیان خانواده

آیا برای خرید بیمه عمر محدودیت سنی وجود دارد ؟

افراد از بدو تولد تا سن ۱۰۶ سالگی میتوانند این بیمه نامه را خریداری کنند اما برای گروههای سنی زیر هفت سال و بالای هفتاد سال محدودیت هایی از نظر سرمایه فوت در نظر گرفته شده است ضمن اینکه افراد بالای پنجاه سال میبایست از فیلتر معاینات و آزمایشهای پزشکی رایگان عبور کنند

شرایط پرداخت حق بیمه عمر چند حالت دارد ؟

حق بیمه یکجا – حق بیمه سالیانه (میتوان حق بیمه سالیانه را بصورت ماهیانه ، سه ماهه و شش ماهه قسط بندی کرد)

مدت زمان بیمه عمر چند سال است ؟

حداقل از سن پنج سالگی و حداکثر تا سن ۱۰۶ سالگی بیمه شده ( سن بیمه شده + مدت بیمه نامه)

بیماری های خاص دربیمه عمر کدامند ؟

سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق کرونر قلب ، پیوند اعضای اصلی بدن (دریافت عضو از طریق پیوند یکی از اندام های قلب ، ریه ، کبد ، کلیه و مغز استخوان) تا سقف بیست میلیون تومان با دوره انتظار سه ماهه و سرطان تا سقف سی میلیون تومان با دوره انتظار شش ماهه.

لازم به ذکر است : پوشش بیماری های خاص تا سن ۶۰ سالگی ارایه میشود

مزایای پوشش نقص عضو یا از کارافتادگی دائم در بیمه عمر چیست ؟

تعریف نقص عضو از کارافتادگی دائم (جزیی یا کلی ) : قطع ، تغییر شکل ویااز دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد

.در صورتیکه بیمه شده به علت حادثه دچار نقص عضو کلی و دائم گردد با توجه به شرایط قرارداد از مزایای زیر بهره مند میگردد:

۱- حداکثر تا یکصد میلیون تومان به بیمه شده پرداخت میگردد

۲- در ادامه قرارداد از پرداخت حق بیمه معاف میگردد (حق بیمه بر اساس سال وقوع حادثه و بدون احتساب ضریب تعدیل توسط بیمه گر پرداخت میشود )

۳- یک تا سه برابر حق بیمه سالیانه قرارداد و به مدت ده سال مستمری سالیانه دریافت خواهد کرد

(در صورت از کارافتادگی جزیی دایم نسبتی از سرمایه با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه حوادث به بیمه شده پرداخت میگردد )

آیا به بیمه عمر مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد ؟

بله ، بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده به کلیه کالاها و خدمات مالیات تعلق میگیرد

ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده : عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد .

ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده : ارایه خدمات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصل نهم انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد .

از آنجاییکه فروش بیمه نامه توسط شرکت های بیمه در گروه ارایه خدمات قرار میگیرد لذا خریدار می بایست مالیات بر ارزش افزوده خدمات دریافتی را پرداخت کند

لازم به ذکر است در بیمه نامه مان و بطور کلی تمام بیمه نامه های عمر و پس انداز ساختار بیمه نامه از دو بخش تشکیل میشود

۱- بخش خدمات بیمه ای

۲- بخش پس انداز و سرمایه گذاری

بخش خدمات : در این بخش از بیمه نامه خدماتی همچون بیمه فوت عادی ، بیمه فوت ناشی از حادثه ، بیمه بیماری های خاص ، بیمه از کارافتادگی با سرمایه های متفاوت به بیمه شده ارایه میگردد و هر کدام از موارد مذکور در محاسبات شرکت بیمه دارای حق بیمه مشخصی هستند که به این حق بیمه ها همچون سایر بیمه نامه ها مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد

بخش پس انداز و سرمایه گذاری : در این بخش از بیمه نامه مازاد حق بیمه های پرداخت شده توسط بیمه گذار پس از کسر هزینه های خدمات بیمه ای ارایه شده در بخش یک در حساب های مشخصی نگهداری و سود تضمینی اعلام شده به آن تعلق میگیرد که به این بخش از حق بیمه ها مالیات ارزش افزوده تعلق نمی گیرد و طبق قانون معاف از مالیات است .

بند ۴ بخشنامه شماره ۱۹۸۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور :

” نظر به ماهیت بیمه های عمر و پس انداز صرفا وجوه دریافتی شرکت های بیمه گر بابت حق بیمه مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکت های بیمه گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود .”

نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده در بیمه نامه مان : تا پیش از اسفند ۱۳۹۵ مالیات ارزش افزوده این بیمه نامه ها در زمان بازخرید بیمه نامه از مبلغ بازخرید بیمه نامه کسر میگردید که اغلب موجب نارضایتی و ناراحتی بیمه گذاران میشد لذا از اسفند ۱۳۹۵ مقرر گردید مالیات ارزش افزوده هر سال در اقساط همان سال محاسبه و بطور جداگانه از بیمه گذار دریافت گردد .

لازم به ذکر است که لایحه حذف مالیات بر ارزش افزوده به پیشنهاد بیمه مرکزی توسط دولت به مجلس تقدیم و اعلام وصول گردیده و انتظار میرود حداکثر تا اواخر سال ۱۳۹۷ تصویب گردد که در این صورت بطور کلی مالیات ارزش افزوده از تمام بیمه نامه ها حذف میگردد .